Weblog Biologische Keuken, Slow Food

Binnen Convivium Amsterdam van Slowfood Amsterdam is een nieuwe werkgroep opgericht, die zich bezighoudt met de biologische keuken. Er is een groeiende behoefte aan informatie over de (aardse) achtergronden van wat we eten en drinken. De werkgroep Biologische Keuken wil biologische producten onder de aandacht brengen bij een groter en breder publiek via een consumentenplatform. Deze werkgroep bestaat uit een aantal actieve Slow Food leden en heeft als doel het vergaren, uitwisselen en verspreiden van kennis over de biologische landbouw in het algemeen en het koken van biologische producten in het bijzonder.

Activiteiten waar op dit moment aan gedacht/gewerkt wordt door de Werkgroep zijn:

 1. Het in kaart brengen van biologische adressen en activiteiten in Noord Holland,
 2. Biologische kookworkshops op locatie (boerderijen),
 3. Excursies naar biologische (biol.-dynamische) producenten (streekproducten, vergeten eten),
 4. Het opzetten van een multi-culinair centrum in een agrarische omgeving met informatie over voedsel dat direct van het land komt en de bereiding daarvan. Een plek waar iedereen kan genieten van lekker en gezond eten.

De werkgroep Biologische Keuken zal het verloop van de diverse activiteiten kenbaar maken via de website van Slow Food Nederland en Convivium Amsterdam. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sándor Schiferli via sandor@slowfoodamsterdam.nl

 

België: Puur,nieuw magazine voor bio voeding

De Bibliotheek, het informatiecentrum van het Belgische BioForum presenteert onder de naam 'Puur' een nieuw magazine over biologisch voeding. Het magazine is bedoeld om consumenten kennis te laten maken de biologische keuken. De uitgave bevat tevens verhalen van mensen die biologische voeding telen, verwerken, verkopen of bereiden.
Lees meer...

Nederlandse keten start met diervriendelijk label

  De Nederlandse supermarktketen Jumbo start in 11 van zijn 75 vestigingen met de verkoop van niet-biologisch, maar diervriendelijk gekweekt varkensvlees. Het vlees wordt verkocht onder de naam Jumbo Bewust en krijgt de steun van de Nederlandse Dierenbescherming. Met dit proefproject wil Jumbo het gat vullen tussen de kleine biologische markt en de grote gangbare markt. Het vlees zal zo'n 15 tot 20 procent meer kosten dan 'gangbaar' vlees.

  Het varkensvlees is vooralsnog afkomstig van één varkenshouderij uit Ulestraten. Varkenshouder Raymond Cobben is er overgeschakeld op het Canadian Bedding-systeem. Dat is gebaseerd op stallen met meer ruimte per varken dan in de gangbare varkenshouderij. Bovendien ligt er zaagsel op de vloer. "De dieren kunnen wroeten en liggen comfortabeler", legt Cobben uit. "Het is ook milieuvriendelijker, want de ammoniakemissie is bij dit stalsysteem lager".

  Cobben investeerde zo'n 150.000 euro in zijn varkensstal met voedercomputer en ventilatie. "Eindelijk worden mijn inspanningen beloond", zegt hij, nu het vlees van zijn bedrijf met toegevoegde waarde in de winkel ligt. De varkenshouder wil niet zeggen hoeveel geld hij extra ontvangt per kilo. "Het is meer dan enkele centen, maar ik heb dan ook gevochten om er een meerprijs voor te krijgen. Ik heb er ook meer werk aan".

  De Dierenbescherming is vanaf het begin betrokken bij het project. Op de verpakking van het vlees komt het logo van de organisatie te staan. "Dit wil niet zeggen dat wij de biologische veehouderij laten vallen", zegt woordvoerder Niels Dorland. "Maar wij verwachten van dit soort verbeteringen in de gangbare veehouderij meer dan van blijven hameren op biologische producten bij de consument". De Dierenbescherming is vooral blij met de welzijnswinst die Jumbo Bewust oplevert. "Nu is het aan de consument om het waar te maken", luidt het bij de organisatie.
  19 mei 2006

  Eerdere berichtgeving over diervriendelijke producten:
  1/5/06: Meerkost dierenwelzijn via markt recupereerbaar?

Gentechniek brengt schurfteresistente appel in beeld

  De Nederlandse rasontwikkelaar Inova Fruit on­derzoekt samen met de universiteit van Twente het draagvlak bij consumenten voor genetisch gemodificeerde appels. De bevindingen zullen gebruikt worden bij de ontwikkeling van een campagne die de marktintroductie zal begeleiden van een schurftresistente appel die binnen een termijn van acht tot tien jaar op de markt zou gelanceerd worden. Veiling Haspengouw heeft 18 procent van de aandelen van Inova Fruit in handen.

  Karel van der Linden, directeur van Inova Fruit, kent nog geen tussentijdse balans opmaken van het consu­mentenonderzoek. De peiling loopt nog an­derhalf jaar door. Inova Fruit wil met de onderzoeksresultaten een communicatiebeleid ontwikkelen dat zich richt op de opvattingen van consumenten. ”Het is goed om te weten of de consument wantrouwend staat tegenover ge­netisch gemanipuleerde appels en welke vormen van genetische modificatie weerstand oproe­pen”, luidt het.

  De ontwikkeling van een schurftvrije appel heeft vooral grote milieuvoordelen door een forse daling van het pesticidenge­bruik, zegt Van der Linden. Schurftbehande­lingen zijn in de toekomst moge­lijk overbodig door de toepassing van gentechnieken. Omdat de acceptatie van GGO-appels erg gevoelig ligt, koos Inova Fruit niet voor transgene modificatie, maar voor het inbrengen van appeleigen ge­nen. "Het eindproduct is even veilig als een product dat via klas­sieke veredeling is ontwikkeld. Het is alleen via een andere route bereikt", klinkt het. Vorig jaar ontdekten onderzoe­kers in appels een sterk gen voor schurftresistentie.

  Bron: Agrarisch Dagblad, 16 mei 2006

  Lees ook:
  Interview: Kim De Rijck (De Standaard): "Toelatingsprocedure voor genteelten moet strenger"

Biologische voeding / Veerman wil Eko-keurmerk afschaffen

Minister Veerman van landbouw wil dat de biologische sector in Nederland zijn exclusieve Eko-keurmerk opgeeft. In duurzame voedingsproducten kunnen dan biologische en gangbare ingrediënten worden gemengd. Op het etiket zou dan moeten staan: „bereid met biologische ingrediënten’’. Door die ruimere invulling van het begrip ’biologisch’ kan de sector de stagnerende afzet bij een groter publiek aan de man brengen. De bewindsman deed zijn voorstel in het hol van de leeuw, op het jaarcongres van de biologische sector gisteren in Rheden. Volgens Veerman, die er zelf niet was maar zijn rede liet voorlezen door topambtenaar Renée Bergkamp, staat de biologische sector op een kruispunt. De naamsbekendheid is groot en er zijn voldoende afzetkanalen, maar toch zijn de omzetcijfers geen feestje, stelt Veerman. Wil de sector een grote slag slaan dan moet hij ongebruikelijke paden inslaan en aansluiting vinden bij de consument van de 21ste eeuw. Dat is een andere dan de consument van twintig jaar terug: Hij hangt een nieuw soort idealisme aan, wil geen dogma’s meer. De wereldverbeteraar van nu is geen veganist, maar adopteert een kip, hij gaat niet meer op fietsvakantie maar vliegt naar New York en maakt daar via internet geld over voor de aanplant van het aantal bomen dat nodig is om zijn CO2-gebruik te compenseren. Idealisme mag leuk zijn, dat is de feel good economy en daar hoort de feel good consumer bij. Het voordeel is dat ’biologisch’ zo meer reikwijdte krijgt. Het wordt licht verteerbaar en steeds meer bedrijven en traditionele organisaties zullen ervoor zijn te porren om biologisch te omarmen, is Veermans verwachting. Vertegenwoordigers van de sector reageerden als door een heel wespennest gestoken. Directeur Peter Blom van de Triodos Bank, de grootste financier van de biologische landbouw, vindt de aanduiding „bereid met*” bedreigend voor de sector. „Wij hebben onze keuze gemaakt. Daaraan valt nog veel te verbeteren en te professionaliseren, maar de consument wil 100 procent biologisch.’’ Voorzitter Arie van den Brand van de koepel Biologica denkt er net zo over: „Veerman denkt te veel vanuit de producent.” Een biologische boer noemde Veermans voorstel het „alsof je een Mercedes verkoopt met een Lada-motor”. Ook de wetenschapper dr. Jurgen Tack, adviseur van de Belgische overheid, vindt het voorstel van Veerman onverstandig. „Zo verwater je een sterk merk. Ik ben het echter wel met Veerman eens dat de sector te veel in zichzelf is gekeerd.” Nederlanders eten iets meer biologisch, maar marktaandeel blijft klein Uit de Eko-Monitor van het Platform Biologica blijkt dat Nederlanders in 2005 iets meer biologische producten kochten. De groei is echter wederom beperkt. Consumenten gaven vorig jaar samen 476,4 miljoen euro uit aan de levensmiddelen die op natuur- en diervriendelijke wijze zijn geproduceerd. Dat is 1,4 procent meer dan de 460,9 miljoen euro die ze hieraan samen in 2004 spendeerden. Daarmee is het marktaandeel van biologische voeding iets gestegen, van 1,9 naar 2,0 procentOndanks de groei blijft de productie en verkoop van bioproducten ver achter bij de verwachtingen. De overheid en sector streven ernaar dat eind volgend jaar 5 procent van alle boodschappen natuur- en diervriendelijk is geproduceerd. Het rijk wil dat over ruim anderhalf jaar 10 procent van de landbouw in Nederland biologisch is. Anno 2005 was dat 2,5 procent. Nederlanders hebben vorig jaar vooral meer biologische kaas, boter en brood gekocht. Zo nam de afzet van kaas met bijna een vijfde toe. Bioproducten als groenten en fruit waren iets minder in trek dan voorheen. Met name de aardappelen deden het slecht. De omzet daalde van 20 miljoen naar 17 miljoen euro. Aan vlees werd hetzelfde uitgegeven, te weten: 67 miljoen euro.

door Kees de Vré

bron: 6 april 2006 trouw.nl

We zijn op zoek naar:

1. Een lijst met vegetarische/biologische restaurants

2. Een lijst met biologische winkels

3. We zijn ook naar info opzoek van "WAT IS ER DEZE WEEK VAN DE BIOLOGISCHE VOLLE GROND?

Margreet Kattestaart